Close

Etsi sivustolta

Me autamme sinua löytämään ja maksimoimaan kiinteistösi todellisen potentiaalin.

Kiinteistökehittäminen

Kiinteistön arvon kasvattamiseksi on käytettävissä erilaisia keinoja. Kiinteistökehityshankkeen alussa kannattaa sekä ideoida että analysoida, ja sen perusteella asettaa tavoitteet kehittämiselle.

Sijainti ja asemakaavatilanne ratkaisevat pitkälti, mitä käyttötarkoituksia kiinteistölle on järkevää hahmotella. Itse rakennuksesta riippuu, minkälaisilla kustannuksilla sitä voidaan muokata eri käyttöihin sopivaksi. Investorille kiinteistön arvo perustuu vuokratuottoon ja mahdolliseen arvonnousuun. Vuokratuotto taas perustuu tyytyväisten käyttäjien tuomaan jatkuvaan kassavirtaan, joka kattaa pääoma- ja hoitokulut. Käyttäjäomistajalla yhdistyvät kiinteistöinvestorin ja käyttäjän intressit.

Me Saracossa ymmärrämme laaja-alaisesti eri toimialojen toimintaedellytyksiä ja kiinteistösijoittamisen lainalaisuuksia. Olemme hoitaneet useita menestyksekkäitä kiinteistökehityshankkeita, jotka ovat tuottaneet asiakkaillemme huomattavaa taloudellista lisäarvoa. Monessa hankkeessa on edellytyksenä ollut asemakaavan muutos, mutta hyviä hankkeita on toteutunut myös kevyemmillä menettelyillä.

Lisätietoja antaa

Saraco
Jukka Posti

Toimitusjohtaja
+358 40 524 3930
etunimi.sukunimi@sweco.fi

Saraco
Juha Sarakorpi

Ryhmärakennuttaminen
+358 40 534 6628
etunimi.sukunimi@sweco.fi

Kiinteistökehityspalvelujamme ovat esimerkiksi:

Kehittämispotentiaalin tunnistaminen ja arviointi

Etsimme ja ideoimme vaihtoehtoja ja käyttökonsepteja, joiden kannattavuutta ja toteuttamiskelpoisuutta arvioimme.

Toiminnallisuuden kehittäminen ja liikeidean arviointi/kehitys

Arvioidaan kohteesta riippuen esim. asiakas- tai logistiikkanäkökulmasta parannusmahdollisuuksia. Etsitään ja tunnistetaan arvontuoton kannalta parempia käyttötarkoituksia tai toimialoja.

Toteutettavuusselvitykset / feasibility studies

Selvitämme valitun konseptin kannattavuuden ja tekniset sekä muut edellytykset kehityshankkeen toteuttamiselle.

Kaavakonsultointi

Johdamme asiakkaan puolesta tai yhteistyössä asiakkaan kanssa asemakaavamuutokseen johtavan prosessin kokonaisuudessaan.

Hankesuunnittelu

Laadimme valitun kehityskonseptin mukaisen suunnitteluohjelman ja -tavoitteet, hankebudjetin, aikataulun ja toteutustapasuunnitelman.

Ajankohtaista

4.6.2020 Kiinteistökehittäminen, Yleinen
Chydenian peruskorjaus on valmistunut Runeberginkadulla

Helsingin aikuisopiston muutto uudistettuihin tiloihin on alkanut, ja opetus alkaa elokuussa. 1923 valmistunut Suomalainen tyttökoulu, ”Tyttönorssi”, on saatettu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, ja toista vuotta kestäneen peruskorjauksen yhteydessä on myös palautettu vanhaa…

Saraco pähkinänkuoressa

25 vuoden mittainen kokemus

Kokemus mahdollistaa keskittymisen olennaiseen, ennakoimaan riskit ja näkemään mahdollisuudet. Kokemus yhdistettynä luovuuteen mahdollistaa parhaan asiakasarvon tuottamisen.

Asiantuntijuutta alusta loppuun

Saracossa työskentelee joukko ammattilaisia, joiden kyky maksimoida kiinteistöjen potentiaali ja optimoida kustannukset tuo asiakkaalle lisäarvoa projektin jokaisessa vaiheessa.

Asiakkaan tarpeita vastaavia tiloja

Kiinteistö menestyy, jos sen käyttäjät viihtyvät kiinteistössä. Talossa on silloin sijaintiin ja talon luonteeseen sopivat käyttäjät, ja tilat ja arkkitehtuuri vastaavat käyttäjien tarpeita. Tällaiset kiinteistöt ovat parhaita rakennuspalikoita elävän ja kestävän kaupungin rakentamisessa. Tällaisia hankkeita Saraco haluaa olla tekemässä.