Close

Etsi sivustolta

Haluamme olla mukana luomassa laadukasta lopputulosta

terveelliset ja turvalliset tilat

Korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut (KORA)

Korjausrakentaminen ja sisäilman laadun hallinta vaativat poikkitieteellistä monialaosaamista. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön erittäin vahvan, monialaisen osaamisen ja ymmärryksen tutkimuksista, suunnittelusta ja hankkeen laadunvarmistustehtävistä, kun tavoitteena on terveellinen ja turvallinen rakennus. Olemme asiakkaamme apuna korjausrakentamisen sekä isoissa että pienissä hankkeissa, myös suojelukohteissa. Myös uudisrakennushankkeissa kosteudenhallintakoordinaattorin ja sisäilma-asiantuntijan palvelut ovat käytettävissänne.

Saraco on pienenä toimijana ketterä ja asiakkaan tarpeiden mukaan joustava. Tarjoamme palveluitamme muun muassa julkiselle sektorille, teollisuudelle, kiinteistöyhtiöille, rakennusliikkeille sekä suunnittelutoimistoille. Toimimme pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Tampereen talousalueilla, mutta tarjoamme palveluitamme myös muualle Suomeen sekä kansainvälisesti. KORA-yksikön toiminta tukee ja täydentää projektinjohtamisen sekä kiinteistökehityksen toimintojamme.

Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuista asiantuntemusta ja laatua jo tarveselvitysvaiheesta lähtien. Vahvuutenamme on kokonaiskuvan hahmottaminen, mikä on keskeistä, kun  kaikki sisäilman laatuun vaikuttavat osa-alueet tulee ottaa huomioon.

Lisätietoja antaa

Saraco
Kiia Miettunen

KORA Yksikön päällikkö
+ 358 40 709 5582
etunimi.sukunimi@sweco.fi

Asiantuntijuuttamme voit hyödyntää kaikissa projektin vaiheissa. Palveluosaamiseemme kuuluu muun muassa:

Korjaustarveselvitys (tietoa kiinteistön rakennusosien kunnosta)

Selvitämme rakenneratkaisut ja rakenteet sekä niiden vaurioitumisriskit (suunnitelmatarkastelu). Määritämme toimenpide-ehdotukset kiireellisyysluokittain. Toimenpide-ehdotusten pohjalta kiinteistönomistaja voi teetättää tarkempia tutkimuksia ja/tai korjaussuunnittelua.

Riskiarviot (muun muassa asbesti ja haitta-aineet sekä sisäilma)

Arvioimme asbestin ja haitta-aineiden esiintymistä sekä tekijöitä, jotka aiheuttavat sisäilman laadun heikkenemistä. Palveluvalokoimaamme kuuluu myös AHA-kartoitus esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, kun halutaan arvioida kiinteistön hintaa ja korjattavuutta tai korjauskustannuksia.

Kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset ja korjaussuunnittelu (ohjaus ja koordinointi)

Keskitymme tutkimusten sekä suunnitelmien ohjaukseen, koordinointiin ja ulkopuoliseen tarkastukseen. Tarkastuksessa otamme kantaa muun muassa siihen, selviääkö ongelman juurisyy tehdyillä tutkimuksilla ja saadaanko ongelma korjattua laadittujen suunnitelmien pohjalta. Tarvittaessa toimimme tutkimuksissa vastuullisena tutkijana, mutta muuten tutkimuksissa ja suunnittelussa käytämme alihankintaa.

Altistumisolosuhteiden arvio (rakennusterveysasiantuntijan RTA palvelut)

Laadimme altistumisolosuhdearvion, kun rakennuksessa epäillään terveyshaittaa. Arvioimme altistumisen määrää, laatua ja kestoa. Arvion laatiminen edellyttää, että rakennuksessa on tehty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sekä ilmanvaihdon kuntotutkimus. Arvio toimii pohjatietona terveydenhuollon henkilöstölle terveydellisen merkityksen arviointiin.

Kosteudenhallinnan ja sisäilma-asiantuntijan tehtävät

Toimimme korjaus- ja uudisrakennushankkeissa kosteudenhallintakoordinaattorina ja sisäilma-asiantuntijana. Toimimme kosteudenhallintakoordinaattorina tarvittaessa jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Noudatamme esimerkiksi Kuivaketju10-toimintamallia. Sisäilma-asiantuntijana opastamme hankkeen osapuolia Terveen talon toteutusohjeen mukaisesti (RT 07-10805).

Kosteustekninen toimivuus ja lattianpäällysteiden valinta (myös uudisrakennukset)

Selvitämme lattianpäällysteen vaikutuksen rakenteen kosteustekniseen toimivuuteen (ala- ja välipohjat) ja rakenteen kosteuden vaikutuksen materiaaliemissioihin. Teemme myös päällystettävyyden ja pinnoitettavuuden arviointia sekä arvioimme suunniteltujen korjaustoimenpiteiden soveltuvuutta. Voimme myös opastaa ”Muovimatto-ongelman” korjausmenetelmissä.

Ajankohtaista

15.6.2020 Korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut (KORA), Projektinjohtaminen ja rakennuttaminen, Yleinen
Saraco mukana Uudenmaankadun putkirikon jälkeisissä ennallistamistöissä

Joulukuussa 2019 tapahtunut Helen Oy:n kaukolämpöputken vuoto aiheutti laajoja vahinkoja sekä Uudenmaankatu 8-12 että Annankatu 11 kiinteistöjen kellari- sekä liiketiloihin. Vaurioselvitysten jälkeen ennallistamistyöt purkutöineen saatiin käyntiin vuoden vaihteen 2020 jälkeen….

Saraco pähkinänkuoressa

25 vuoden mittainen kokemus

Kokemus mahdollistaa keskittymisen olennaiseen, ennakoimaan riskit ja näkemään mahdollisuudet. Kokemus yhdistettynä luovuuteen mahdollistaa parhaan asiakasarvon tuottamisen.

Asiantuntijuutta alusta loppuun

Saracossa työskentelee joukko ammattilaisia, joiden kyky maksimoida kiinteistöjen potentiaali ja optimoida kustannukset tuo asiakkaalle lisäarvoa projektin jokaisessa vaiheessa.

Asiakkaan tarpeita vastaavia tiloja

Kiinteistö menestyy, jos sen käyttäjät viihtyvät kiinteistössä. Talossa on silloin sijaintiin ja talon luonteeseen sopivat käyttäjät, ja tilat ja arkkitehtuuri vastaavat käyttäjien tarpeita. Tällaiset kiinteistöt ovat parhaita rakennuspalikoita elävän ja kestävän kaupungin rakentamisessa. Tällaisia hankkeita Saraco haluaa olla tekemässä.